درباره ما

همه چیز درباره بسیج دانشجویی

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

‌ماده ۱ـ در این آیین نامه عناوین زیر، جایگزین تعاریف کامل آنها می‌گردد:
۱٫۱ـ فرهنگ و تفکر بسیجی: مجموعه رفتار، گفتار، روش و اندیشه را شامل می‌گردد که منبعث از مبانی انقلاب‌اسلامی و تعالیم حضرت امام خمینی (‌ره) و مقام معظم رهبری
است. ایثار، شهادت، عدالت خواهی، حسن سلوک،‌عشق به ولایت، حضور در صحنه‌ها، خیرخواهی، خلوص، تعبد و معنویت از شاخصه‌های این فرهنگ غنی است.
۱٫۲ـ دانشگاه، مؤسسه یا مرکز آموزش عالی: کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از دولتی یا غیر دولتی که امر‌آموزش بالاتر از مقطع تحصیلی متوسطه را بر عهده
دارند.
‌تبصره: هر واحد دانشگاهی وابسته به دانشگاههای دولتی در دیگر شهرها و نیز هر واحد دانشگاه غیر دولتی، یک‌مرکز یا واحد آموزش عالی مستقل محسوب می‌شود.
۱٫۳ـ محدوده دانشگاهها: عبارت است از کلیه فضاهای دانشگاهی ؛ شامل فضاهای آموزشی، پژوهشی، خوابگاهها‌و محوطه دانشگاه یا دانشکده.
‌تبصره: مراکز پژوهشی محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این بند نمی‌شوند.
۱٫۴ـ جذب: ایجاد شرایط و بستر مناسب برای همیاری، مشارکت و عضویت داوطلبانه دانشجویان در بسیج‌دانشجویی.
‌تبصره: شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شاغل به تحصیل در آن دانشگاه می‌باشد که به قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی اعتقاد دارند.
۱٫۵ـ آموزش: برگزاری دوره‌های آموزشی حول محورهای فرهنگی، علمی و دفاعی.
۱٫۶ـ سازماندهی: برقراری ارتباط منسجم، منظم و تعیین وظایف مشخص بین اعضاء متناسب با عرصه‌های‌مختلف فرهنگی، علمی و دفاعی.

ماده ۲ ـ اهداف بسیج دانشجویی عبارتند از:
۲٫۱ـ تحقق فرامین و رهنمودهای حضرت امام خمینی (‌ره) و مقام معظم رهبری.
۲٫۲ـ تقویت روحیه همیاری و مسئولیت پذیری.
۲٫۳ـ بسط فرهنگ و تفکر بسیجی.
۲٫۴ـ ایجاد آمادگی دفاع همه جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌هایگوناگون فرهنگی، علمی و دفاعی.

‌فصل دوم: وظایف
ماده ۳ـ بسیج دانشجویی برای نیل به اهداف مذکور از شیوه‌های زیر استفاده خواهد کرد:
۳٫۱ـ جذب، آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب.
۳٫۲ـ آشنا ساختن دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی اسوه‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
۳٫۳ـ همکاری در توسعه تحقیقات و پژوهشهای فرهنگی، علمی و دفاعی در راستای پیشرفت و سازندگی کشور.
۳٫۴ـ حفظ و ارتقای روحیه استکبار ستیزی در دانشجویان.
۳٫۵ـ برگزاری یاد واره‌ها، همایش‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات مورد نیاز.
۳٫۶ـ برگزاری دوره‌ها، اردوها و کلاسهای فرهنگی، علمی و دفاعی.
‌تبصره: دوره‌های عملی دفاعی در خارج از دانشگاه برگزار می‌شود.
۳٫۷ـ انتشار جزوات و نشریات بسیج دانشجویی مطابق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و‌ دستورالعمل‌های ذیربط.
۳٫۸ـ همکاری با مسئولان دانشگاه و تشکلهای دانشگاهی طبق ضوابط و دستورالعمل‌های نیروی مقاومت بسیج.

‌فصل سوم: اجرا
‌ماده ۴ـ بسیج دانشجویی نیروی مقاومت موظف است با همکاری و هماهنگی با رؤسایدانشگاهها برای نیل به‌اهداف یاد شده در قانون و این آیین نامه نسبت به ایجاد و توسعه بسیج دانشجویی در دانشگاهها اقدام نماید.
‌ماده ۵ـ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی موظفند علاوه برحمایتهای معنوی و قانونی، امکانات‌مورد نیاز بسیج دانشجویی از قبیل مکان و… رادر حد مقدورات و متناسب با توان دانشگاهها تأمین نمایند.
‌ماده۶ـ مسئول سازمان بسیج دانشجویی با نظر خواهی از دانشجویان بسیجی هر دانشگاه،سه نفر را کتبا” به ریاست‌دانشگاه معرفی می‌نماید و با توافق طرفین، یکی از آنان با حکم مسئول سازمان بسیج دانشجویی به عنوان مسئول‌بسیج دانشجویی دانشگاه منصوب می‌شود.
تبصره: نحوه نظر خواهی از اعضای بسیج دانشجویی مطابق شیوه نامه‌ای است که به تصویب نیروی مقاومت بسیج‌خواهد رسید.
‌ماده ۷ـ بودجه و امکانات مورد نیاز برای فعالیت‌های بسیج دانشجویی از محل اعتباراتی که می‌بایست در بودجه‌سالانه وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی پیش بینی شود تأمین خواهد شد.
‌ماده ۸ـ وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی برای تقویت
بنیه علمی و حمایت از فعالیت هسته‌های علمی‌دانشجویان بسیجی از محل اعتبارات پژوهشی در حد توان حمایت لازم را بعمل خواهند آورد.
‌ماده۹ـ بسیج دانشجویی، فعالیتهای فرهنگی و علمی خود را با ریاست دانشگاه هماهنگ خواهد نمود و در مواردی‌که فعالیتهای بسیج دانشجویی با حمایت مالی دانشگاه انجام می‌پذیرد اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه‌ضروری است.
‌ماده ۱۰ـ بسیج دانشجویی ضمن پرهیز از ورود به جناح بندیهای حزبی و سیاسی، با حفظ شأن و منزلت بسیج در‌خصوص راهپیمایی و تجمعات دانشجویی از هیأت نظارت دانشگاه مجوز خواهد گرفت.

آیین‌نامه فوق در ۱۰ ماده و ۵ تبصره، در جلسات ۴۶۸، ۴۷۰، ۴۷۱ و ۴۷۲ مورخ ۷۹٫۷٫۵،۷۹٫۸٫۱۷، ۷۹٫۹٫۱۵ و۷۹٫۱۰٫۱۳ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

 

تحقق فرامین

تبیین، ترویج و تحقق فرامین و رهنمودهای رهبران پیشین و کنونی جمهوری اسلامی ایران، یعنی سید روح الله خمینی و سید علی خامنه‌ای

تولید علم بومی

زمینه‌سازی برای تحقق جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم بومی و دینی و زمینه‌سازی و کمک برای اسلامی شدن دانشگاه‌ها

ترویج اسلام

ترویج اسلام در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دفاع همه جانبه

دفاع همه‌جانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در عرصه‌های گوناگون فکری، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی و صنفی

شناسایی نیروها

شناسایی و تربیت نیروهای وفادار، متعهد، همسو و هماهنگ با شاخصه‌های انقلاب اسلامی برای استمرار انقلاب اسلامی

تحکیم ارزش ها

تحکیم و تعمیق ارزش‌های انقلاب اسلامی و تبیین و توسعه فرهنگ اسلامی در دانشگاه‌ها

ماموریت های بسیج دانشجویی

اهداف بسیج دانشجویی

تشکلی دانشجویی است که با فرمان سید روح الله خمینی تشکیل شد. این تشکل در دانشگاه‌ها زیر نظر ناحیه بسیج دانشجوئی که از زیر مجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است فعالیت می‌کند.

در واپسین روزهای زندگی سید روح‌الله خمینی، او در پیامی که بخشی از آن اختصاص به تأسیس بسیج دانشجو و طلبه داشت همه جوانان را به آنچه جهاد علمی و مبارزه خستگی ناپذیر در سنگر علم و عمل نامیده بود، فرا خواند و بسیج دانشجوئی با هسته مرکزی دانشجو شکل گرفت. اهداف و وظایف و شرایط عضویت در بسیج دانشجویی طبق آیین‌نامه اجرایی صادر شده از شورای انقلاب فرهنگی معین می‌شود. در حال حاضر محمدجواد نیک‌روش، مسئول سازمان بسیج دانشجوئی است.

سوال یا درخواست دارید؟

واحد بسیج دانشگاه علوم پزشکی شیراز آماده پاسخگویی به سوالات شماست.